Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej
i badaniach naukowych.

90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie.

Termin konferencji 11-12 września 2015 roku

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Organizator

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

Współorganizatorzy

Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa IzbaPielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa